2021 ÅRS Avgifter & Taxor

08:41 18.11.2020

 

Här kan ni ta del av nästa års Taxor & Avgifter, som Kommunfullmäktige fastställt för Geta kommun.

klicka här:

 

Om ni klickar här: så kan ni även ta del av de nya taxorna för Brand och Räddningsväsendet år 2021