BTN.S Protokoll 5/2020 Publicerat för Påseende.

01:59 06.10.2020

 

BTN.S Protokoll 5/2020 Publicerat för Påseende.

Byggnadstekniska nämndens protokoll 5/2020 (signerat och justerat) inklusive alla bilagor, finns på kommunkansliet för påseende fr. och med 6.10.2020

protokollet exkl. bilagor finns på hemsidan, för att ta del av protokollet klicka här:

Detta meddelande är framlagt på kommunens elektroniska anslagstavla den 6 oktober 2020, och från och med detta datum räknas besvärs- eller rättelseyrkande tiden.