Geta kommun har anmält intresse att få en sommarpraktikant under somamren 2020!

11:48 26.05.2020

Geta kommun har idag den 26.5.2020 anmält intresse att via Ålands landskapsregering ta emot en sommarpraktikant i sommar i 4 veckor. Sommarpraktiken kommer att ske inom kommunens fastighetsskötsel, där det kommer att ingå t.ex. målningsarbeten och annat underhåll av fastigheter och allmänna områden

Kommunen vill med detta sätt meddela ungdomar i Geta kommun (i åldern 16-24 år), som är intresserade av att utföra sommarpraktik i 4 veckor inom Geta kommuns fastighetsskötsel, att anmäla sitt intresse för en sommarpraktikplats. Information om Ålands landskapsregerings initiativ om sommarpraktikplatser finns på deras hemsida https://www.regeringen.ax/nyheter/sok-sommarjobb. Anmälningsblanketten öppnas för intresseanmälningarna för sommarpraktikanter den 1.6.2020 via Ålands Näringslivs hemsida https://www.naringsliv.ax/nyheter/2020/sommarpraktik
 

Kommundirektörens beslut hittar ni genom att klicka på denna hyperlänk.