Kommunfullmäktige sammanträder den 27.5.2020 kl 19:00

07:06 21.05.2020

Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 27 maj kl 19:00 i kommunkansliet i Västergeta. Kallelse med ärendelista hittar ni genom att klicka på denna hyperlänk.

Alla fullmäktigemöten är öppna för allmänheten.