Avgiftsfrihet för barn i barnomsorgen och fritidsverksamheten har upphört den 14.5.2020

09:58 20.05.2020

 
Det kan konstateras att avgiftsfrihet för barn i barnomsorgen och fritidsverksamheten som inte har använt sin plats på grund av införandet av undantagstillstånd i Finland inte längre gäller från och med 14.5.2020.

Anledningen är att avgiftsfriheten för barn endast gällde under den period (18.3-13.5.2020) myndigheterna hade i kraft beslut om begränsningar i skol- och barndagvårdsverksamheterna, dvs avgiftsfriheten för barn i fritidshemsverksamheten och barndagsvårdsverksamheten gällde under perioden 18.3-13.5.2020 då både undervisningen till stora delar drevs som distansundervisning och myndigheterna rekommenderade att barnen att skulle hållas hemma från daghemmen i mån av möjlighet. Från och med den 14 maj har skolan närundervisning igen och
begräsningarna i daghemsverksamheten har upphört.