Information angående eldning utomhus

10:43 14.04.2020

 

Viktig information från räddningsverket angående eldning utomhus!!

klicka här för att ta del av infon:

 

Räddningschefen och Brandinspektörn

Lennart Johansson och Thomas Mattsson