Kallelse till förbundsfullmäktige NÅHD

03:03 11.03.2020

Förbundsfullmäktige för Norra Ålands Högstadiedistrikt (NÅHD) kallas härmed till sammanträde den 26 mars kl 16 i Godby högstadieskola. Kallelse med ärendelista hittar ni genom att klicka här på denna hyperlänk