Kommunfullmäktige sammanträder den 26.2.2020 kl 19:00

04:24 19.02.2020

Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 26 februari kl 19:00 i kommunkansliet i Västergeta. Kallelse med ärendelista hittar ni genom att klicka på denna hyperlänk.

Alla fullmäktigemöten är öppna för allmänheten.