Norra Ålands mellankommunala Ombudsstämma, Protokoll.

03:05 19.02.2020

 

Norra Ålands mellankommunala ombudsstämma i Finström, Godby den 13.2.2020

Protokollet är justerat och signerat efter att stämman var klar klockan 20.10, på samma plats och samma datum.

Ni kan ta del av protokollet från stämman genom attklicka på länken här: