BTN.s Protokoll 1/2020 Publicerat

09:33 05.02.2020

 

Byggnadstekniska nämndens protokoll nr 1/2020 publicerat för påseende.

BTN.S protokoll nummer 1/2020 (signerat och justerat) inklusive alla bilagor, finns på kommunkansliet för påseende från och med 4.2.2020 protokollet finns även på kommunens hemsida.

klicka här för att läsa protokollet!

Detta meddelande är framlagt på kommunens elektroniska anslagstavla den 4.2.2020 och från och med detta datum räknas besvärs eller rättelseyrkandetiden.