Geta kommuns nämndreform - socialnämnden och skolnämnden upphör och styrelsen tar över ansvarsområdena

12:12 23.01.2020

Den 22.1.2020 beslutade kommunfullmäktige att dra in socialnämnden och skolnämnden. Reformen är i kraft från och med den 23.1.2020. Alla ansvarsområden och uppgifter som dessa två nämnder har haft hand om har nu överförts till kommunstyrelsen. Ni hittar protokollet med beslutet via denna hyperlänk.

I och med reformen har kommunen en ny förvaltningsstadga samt ny utbildningsstadga och en ny socialinstruktion. Det är genom dessa dokument som stora delar kommunens verksamhet regleras.

Dokumenten hittar ni på kommunens hemsida under fliken ”Så fungerar kommunen”