Meddelande om kandidatanmälan och anmälan om överenskommelse om valförbund inför kommunalvalet

09:38 10.09.2019

Ordinarie lagtings- och kommunalval förrättas söndagen den 20 oktober 2019 från kl. 9.00 till kl. 20.00. I kommunalvalet i Geta kommun ska nio ledamöter väljas till kommunfullmäktige.
Kandidatanmälan och anmälan om överenskommelse om valförbund ska inlämnas till kommunkansliet i Geta senast måndagen den 16 september 2019 kl. 16.00.
Kommunkansliet håller öppet måndag-torsdag från kl. 9.00 till kl. 15.00. Måndagen den 16 september 2019 kan dock valhandlingar inlämnas ända fram till kl. 16.00, oaktat ordinarie öppettider. Handlingarna kan även insändas per post till centralvalnämndens kansli vid kommunkansliet i Geta och ska då vara centralvalnämnden tillhanda senast nämnda dag och klockslag.


Centralvalnämndens adress är: Centralvalnämnden i Geta kommun, Getavägen 2115, AX-22340 Geta
tfn. 018 49300, e-post: info@geta.ax.

Kommunala centralvalnämnden i Geta
 
Greger Leino                                                 Barbro Jansson
Ordförande                                                   Sekreterare