Byggnadstekniska nämndens protokoll 2/2019 publicerat för påseende.

03:50 05.03.2019

Byggnadstekniska nämndens protokoll 2/2019 (signerat och justerat) inklusive alla bilagor, finns på kommunkansliet för påseende från och med 5.3.2019. protokollet (exkl. bilagor) finns även på hemsidan. klicka här för att hitta protokollet.