Socialnämndens protokoll 1/2019 publicerat för påseende.

02:47 21.02.2019

Socialnämndens protokoll 1/2019 (signerat och justerat), inklusive alla bilagor, finns på kommunkansliet för påseende från och med 25.2.2019. Protokollet (exkl.bilagor) finns även på kommunens hemsida. klicka här för att hitta protokollet.