Information från Geta kommun till de som fortfarande saknar el

02:39 07.01.2019

Information från Geta kommun till de som fortfarande saknar el:

Tillgång till dusch, el och vatten
Geta skola är öppen för de personer som behöver vatten, el eller dusch måndag-fredag kl 8-16 denna vecka. Invånare uppmanas att gå in på baksidan av skolan där omklädningsrum och duschar finns. Kontakta kommunkansliet på tel. (018) 49300 eller Geta skola på tel. (018) 49350 direkt vid frågor om tillgång eller färdbeskrivning.
Även äldreboendet Geta Hemgård är öppen för allmänheten under veckan om någon behöver dusch, el eller vatten. De har även öppet på kvällarna efter att skolan är stängd. Kontakta Geta Hemgård på telefonnummer 04573439872 om ni behöver få tillgång till de utrymmen där el, dusch och vatten finns.

Hjälp till äldre
Äldre i Geta kommun som behöver hjälp (exempelvis sovplats) under veckan hänvisas precis som tidigare till äldreboendet Geta Hemgård. Personal finns på plats dygnet runt. Mobilnummer till äldreboendet är 04573439872.

Nödinkvartering
Övriga invånare som av någon anledning (exempelvis ett kallt hem) behöver nödinkvartering under veckan ska kontakta Geta kommunkansli så fort som möjligt på antingen på e-postadress info@geta.ax eller på tel. (018) 49300. Kommunen ordnar då nödinkvartering.

Kommunala vägar och framkomlighet
Kommunen är i färd med att uppgöra en åtgärdsplan för att ta hand om de nerfallna träd som ligger i dikesrenarna på kommunala vägarna.
Om någon kommuninvånare sitter fast i sin bostad och inte kan ta sig därifrån på grund av nerfallna träd, kontakta då genast kommunkansliet på tel. (018) 49300 eller på annat sätt.

Kommunkansliet är öppet denna vecka måndag-fredag kl 9-16. Kontakta oss för allmän information om läget i kommunen.
Kommundirektören svarar på alla frågor som rör stormen.