RAPPORT - RESULTAT FRÅN INVÅNARENKÄTEN.

03:17 29.11.2018

Här hittar ni en detaljerad rapport över resultatet från Geta kommuns invånarenkät.

Resultatet.