Taxitillstånd i Geta utlyses av landskapsregeringen!

07:44 23.10.2018

Taxitillstånd i Geta

[Denna annons är kopierad från Ålands landskapsregerings hemsida https://www.regeringen.ax/nyheter/taxitillstand-mariehamn-hammarland-eckero]

 
Ett trafiktillstånd i Geta lediganslås för yrkesmässig beställningstrafik med personbil.

Ansökan inkl. bilagor ska vara landskapsregeringen, PB 1060, 22111 Mariehamn, tillhanda senast den 9 november 2018 kl. 16.00.

Information om ansökan finns på landskapsregeringens hemsida www.regeringen.ax, under infrastruktur - yrkesmässigtrafik.

Närmare upplysningar ges av avdelningschef Yvonne Österlund, e-post fornamn.efternamn@regeringen.ax, telefon växel 25 000.