Kommunfullmäktiges protokoll 7/2018 publicerat för påseende

10:04 01.08.2018

Kommunfullmäktiges protokoll 7/2018 (signerat och justerat), inklusive alla bilagor, finns på kommunkansliet för påseende från och med 2.8.2018. Protokollet (exkl. bilagor) finns även på kommunens hemsida. Klicka här för att hitta protokollet.