Kommunstyrelsen protkoll 10/2018 publicerat för påseende

08:48 24.07.2018

Kommunstyrelsens protokoll 10/2018 (signerat och justerat), inklusive alla bilagor, finns på kommunkansliet för påseende från och med 25.7.2018. Protokollet (exkl. bilagor) finns även på kommunens hemsida. Klicka här för att hitta protokollet.