Kommunfullmäktige sammanträder 13.6.2018 kl: 19.00

03:03 07.06.2018

Kommunfullmäktige sammanträder 13.6.2018 kl 19.00 i kommunkansliet i Vestergeta. Föredragningslista med ärenden hittar ni genom att klicka här.