Slutgiltig MKB för Havsvidden publicerad

04:16 15.06.2017

Havsvidden Ab har uppgjort en slutgiltig MKB för Havsvidden 5 (det nya detaljplaneförslaget) och Havsvidden 1-4 (de redan antagna detaljplanerna). Den slutgiltiga MKBn kan fås från kommunkansliet i Vestergeta.

MKBn behandlades under kommunstyrelsens möte nr 8 den 14.6.2017.

Protokollet från mötet kan ni hitta här.