Socialkansliet för Geta och Finström informerar ang. kommunikation via e-post

10:24 22.05.2017


På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med socialkansliets personal via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa eller sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter.

Klienter hänvisas till socialkansliets telefontider (Socialkansliet för Geta och Finström http://www.finstrom.ax/text.con?iPage=80&m=111)